კატეგორია: სკოლა

6 წლიანი სამოქმედო გეგმა

შპს – „თამარიონი+“-ის სტრატეგიული განვითარების ექვსწლიანი სამოქმედო გეგმა
2018-2024 წწ.

შპს – „თამარიონი+“-ის მრავალწლიანი გეგმის უმთავრესი მიზანია ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში ღირსეული ადგილის დამკვიდრება. კითხვის გაგრძელება…